1 dekar kaç dönüm ?  Ölçme; doğada var olan canlı cansız tüm varlıklar için kullanılan bir sistemdir. Doğa nesnelerinin boyut ve koordinatları ölçme sistemiyle belirlendikten sonra elde edilen veriler sayıyla ya da grafik olarak belirtilir. Ölçme sistemi esas olarak jeodezik ve düzlem olarak iki şekilde inceleme konusuna sahiptir. Ayrıca sınıflarına göre de topoğrafik ve mühendislik